Nytt 2023

Nytt 2022

Nytt 2021

Nytt 2020

Nytt 2019

Nytt 2018

Nytt 2017

Nytt 2016

Nytt 2015

Nytt 2014

Nytt 2013

22. januar

Huse Holding AS - Ny i Kompetanseparken

Huse Holding er eit familieigd selskap som er drevet av brørne Jan, Per og Helge Huse. Selskapet vart stifta på 1980-talet.

Formålet er deltaking i andre selskap på ulike måtar. Vi kan vere involvert i oppstart og drift av lokale gründerbedrifter. Vi er også engasjert i langsiktige finansielle plasseringar utan å vere driftsmessig involvert. Ein del midlar er også plassert i kortsiktige investeringar der vi løpande vurderer engasjementa våre.

Selskapet har ingen ansatte, og har så langt blitt drevet på kveldstid. Underteikna står no i ferd med å trekke seg tilbake frå yrkeslivet, og vil bruke meir tid og ressursar på drifta av Huse Holding. I den forbindelse har vi leigd kontorplass i Haram Kompetansepark.

Med venleg helsing,

Huse Holding AS,
Neset 9
6270 Brattvåg

Jan Huse
Dagleg Leiar

Telefon: 952 82215
Email: huse.jan@gmail.com