En møteplass for gründere og etablerte bedrifter

Ledige arealer!

Har du en gründerspire i magen? Allerede i gang med å etablere en bedrift? Miljøet og noen av deltakerbedriftene i Haram Kompetansepark hjelper små og mellomstore bedrifter i gang, og disponerer blant annet kontorarealer!

Kontakt Se fasiliteter

Siste nytt
02. februar

Utvikling i Brattvåg Synssenter

I disse dager er det ca 1år siden vi begynte å jobbe med ny butikk til Brattvåg Synssenter AS. Etter 17 år i Samfjordkvartalet var det spennede å få begynne med blanke ark og skape en helt ny butikk. Etter mye planlegging var det godt å komme i gang.
Etter måneder med mye arbeid, kunne vi endelig åpne den nye butikken 2. mai 2018. Vi er svært godt fornøyd med både planløsning og design av butikken.

Det føles nesten som å begynne i ny jobb for alle oss som jobber i butikken. Vi er svært godt fornøyd med lokalene vi leier i Haram Kompetansepark, lyse og trivelige med godt utsyn mot gata. Kundene har også gitt oss gode tilbakemeldinger, det har ikke gått en dag uten gratulasjoner og gode tilbakemeldinger.
Det at kundene setter pris på vår nye butikk gjorde at vi omsetningsmessig også hadde ett godt år.

Brattvåg Synssenter As
Birger Sundnes

Les mer
02. februar

​Blomsterkjelleren i Kompetanseparken

No har vi allereie vore vel fire månadar i Kompetanseparken og vi nyter å kunne ha nok plass til produksjon, kurs, lærlingearbeid, lager, kontorplass og pauserom. Denne veka er eit godt bevis på at lokala kjem godt til nytte i kvardagen, og ikkje berre til meir sesong- og høgtidsarbeid.

Vi har to lærlingar som har vel eitt år att av lærlingetida si hos oss før dei skal opp i fagprøva som blomsterdekoratørar. Denne veka har dei begge halvårsprøver, og arbeider ut ei gitt oppgåve som dei skal utføre  praktisk og dokumentere skriftlig. Seinare i veka blir desse arbeida vurdert av fagansvarleg, og av lærlingane sjølv.

I ein annan krok av lokala blir vårvarene pakka ut og gjort klar for butikksalg.

I Kompetanseparken har vi full kontroll på varelageret då der er plass nok til at det meste kan stå synleg for oss i hyller og reolar. Ved kontorplassen arbeider ein av gravferdskonsulentane med å oppdatere brosjyrer og infoskriv som vi deler med pårørande ved eit dødsfall og under planlegginga av ei gravferd. 

Planen for lokala våre framover blir å få på plass eit kjølerom for blomster og plantar. Dette vil forenkle logistikken vår, for då kan all levering av blomster kome inn dørene her og vi slepp å skralle med store traller over vegen støtt og stadig.

Alt av sorgbinderi foregår i Kompetanseparken og vi har 2-3 gravferder i veka, så lokala våre er jevnlig og godt tatt i bruk. Vårt virkefelt for gravferd er i hovedsak Haram, Skodje, Ørskog, Stordal og Norddal. Byråkontor har vi i Skodje og i 2. etg av Samfjordkvartalet inntil videre.

Om du vil sjå inn til oss, er det berre kjekt!

Helsing damene i Blomsterkjelleren as

Les mer
02. februar

Nytt fra Manuela Hofer

Noen prosjekter den siste tiden:
 
• Singleutgivelse som er finansiert ved hjelp av Crowdfunding, og som ble playlistet av NPS Music og DJ Friendly.  En andel av inntektene  fra låten går til "Protect The Antarctic" - i regi av Greenpeace

• Skriveworkshop: "Writing Alchemy - The Creative Muse" med forfatter Victoria Erickson fra USA.

• Portrettfoto av ekspedisjonsfarer Cecilie Skog og musiker Nils Petter Molvær, til en kommende utstilling.

• Webinar i Astrogeografi, som er en egen sidegren av Astrologien.

Manuela Hofer
Tel: (0047) 996 12208
www.manuelahofer.com 

Les mer
22. november

​Firmaet W&R David Beadle er ny leietaker i Kompetanseparken

David driv forlagsdrift og gir ut egne bøker. En av bøkene han arbeider med er en biografi om faren som var major under krigen. En annen bok er en historisk spenningsroman fra 1950-tallet, som snart foreligger på norsk og på engelsk. 

Velkommen til Kompetanseparken David!

Les mer
30. august

Blomsterkjelleren AS med blomsterverkstad og lager i Kompetanseparken

Blomsterkjelleren har flytta inn i Kompetanseparken med blomsterverkstaden og lageret sitt. No kan vi endelig boltre oss i store nok lokale, og ser ikkje svart på julestria og utlevering av julekolleksjonen til private, større og mindre bedriftskunder. 

Vi har mykje sorgbinderi gjennom heile året for gravferdsbyrået vårt som har arbeidsfelt i Norddal, Stordal, Ørskog, Skodje og Haram og litt i Ålesund. Arealet i Kompetansesenteret er for oss tilsette no i første omgang, så får vi sjå om dette og kan gjerast teneleg som samtale/pårørandekontor etterkvart. Blomsterkjelleren har to lærlinger, ei tilkallingshjelp og bud, to deltidstilsette og tre gravferdskonsulentar/dekoratørar. Vi ser fram til tida som kjem og gleder oss over å ha komt oss inn i "kjelleren"

Helsing
Terese Otterlei
Dagleg leiar
Blomsterkjelleren AS

Les mer
30. august

​Brimer sertifisert som leverandør av oppdrettskar.​

Brimer har nå mottatt revisjonsrapporten fra Aquastructures som bekrefter at Brimer er sertifisert for levering og produksjon av kar iht. «Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk», § 19 og NS 9416:2013. Så langt vi kjenner til, er vi blant de første kar-leverandørene som har fullført dette løpet, sier kvalitets- og utviklingssjef Helge Støylen.

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk trådte i kraft 01.01.2018. Den setter krav om at alle nye anlegg skal tilfredsstille kravene i NS9416:2013. I tillegg stiller den spesifikke krav om produktsertifisering til kar, rør og slanger.

Brimer er en tradisjonsrik leverandør av komposittprodukter med lang erfaring i å levere glassfiberarmerte plasttanker til en lang rekke formål, men det er først i de senere årene at vi har satset inn mot oppdrettsnæringen, sier salgssjef Dag A. Davik. Forskriften og standarden er en viktig årsak til at Brimer nå satser tungt inn mot denne næringen. Kravene stilles ikke bare til produksjon av kar, men til hele prosessen fra design, dimensjonering, produksjon, sporbarhet, kvalitetssikring og montering. Vi ser det som en stor fordel at næringen nå får felles minimumskrav.

Se mer om saken på Brimers egne websider: http://www.brimer.no/nyheter/b...


Les mer
Bedrifter