En møteplass for gründere og etablerte bedrifter

Ledige arealer!

Har du en gründerspire i magen? Allerede i gang med å etablere en bedrift? Miljøet og noen av deltakerbedriftene i Haram Kompetansepark hjelper små og mellomstore bedrifter i gang, og disponerer blant annet kontorarealer!

Kontakt Se fasiliteter

Siste nytt
22. januar

Huse Holding AS - Ny i Kompetanseparken

Huse Holding er eit familieigd selskap som er drevet av brørne Jan, Per og Helge Huse. Selskapet vart stifta på 1980-talet.

Formålet er deltaking i andre selskap på ulike måtar. Vi kan vere involvert i oppstart og drift av lokale gründerbedrifter. Vi er også engasjert i langsiktige finansielle plasseringar utan å vere driftsmessig involvert. Ein del midlar er også plassert i kortsiktige investeringar der vi løpande vurderer engasjementa våre.

Selskapet har ingen ansatte, og har så langt blitt drevet på kveldstid. Underteikna står no i ferd med å trekke seg tilbake frå yrkeslivet, og vil bruke meir tid og ressursar på drifta av Huse Holding. I den forbindelse har vi leigd kontorplass i Haram Kompetansepark.

Med venleg helsing,

Huse Holding AS,
Neset 9
6270 Brattvåg

Jan Huse
Dagleg Leiar

Telefon: 952 82215
Email: huse.jan@gmail.com

Les mer
22. januar

Nytt fra Manuela Hofer

Noe av det jeg har holdt på med den siste tiden:

-Kurs: The Science Of Wellbeing", som er et nettbasert studie innen "Wellness" og personlig vekst, som tilbys ved Yale University.  Dette er blant de aller mest populære studiene der noensinne, og har en forskningsbasert og vitenskapelig tilnærming til hvordan vi generelt kan få det bedre med oss selv. Veldig inspirerende og lærerrikt kurs som jeg vil anbefale til alle.

-Har arrangert Vegantreff via Norsk Vegansamfunn.

-Har jobbet med kunstfoto - bl.a. fotosessions, portrettfoto og billedredigering.

-Astrologiske konsultasjoner.

Manuela Hofer
Tel: (0047) 996 12208
www.manuelahofer.com

Les mer
01. november

Firmaet Din Framgang v/Jeanett Johansen er ny leietaker i november

Din Framgang v/Jeanett Johansen driv med kostholdsveiledning og personlig trening. Filosofien er økt motivasjon, mestring og treningsglede.
Jeanett ønsker å hjelpe alle, uansett nivå, til å nå sine målsetninger og jobber både med enkeltpersoner, bedrifter og idrettslag.

Se bedrifter for kontaktinformasjon.

Velkommen til Kompetanseparken Jeanett!


Les mer
01. november

Nytt fra Manuela Hofer

Noen høydepunkter den siste tiden:

- Låtskriverworkshop m/ Victoria Erickson

- David Lynch Creativity & Film Masterclass

- Utstilling: Kunstbølgen 2019

Manuela Hofer

Se bedrifter for kontaktinformasjon.Les mer
03. september

Nyansatte i Adima AS, samt kort om utviklingen:

Venche Smetop fra Lom er ansatt i en stilling som Key Account Manager Economy&Operations i Adima AS, hun har dermed flyttet til Brattvåg og vil arbeide med drifts- og økonomi relaterte oppgaver i selskapet. 
Venche kommer fra en stilling som Terminalsjef og Koordinator i Kirkestuen Transport AS, senere Bring Transportløsninger AS. Vi ønsker Venche velkommen til vårt selskap, og hun vil med sin erfaringsbakgrunn være en svært sentral medarbeider i tiden fremover.

Adima AS styrker sin administrasjon da selskapet har en meget sterk økning i sitt aktivitetsnivå og har nå nærmere 150 ansatte i arbeid rundt omkring i landet, det er særlig oppgangen innen olje & gass markedet om er hovedårsaken til dette. Selskapet har nå begge de største aktørene innen dette markedsområdet i Norge som sine kunder, dette gir høy aktivitet med Kværner Stord og Aibel Haugesund som de største kundene for tiden, i tillegg til at samferdselsprosjekter med tekniske installasjoner i tuneller er blitt et viktig markedsområde. I tillegg har selskapet lykkes i strategien med å opprette et nett av agenter som arbeider nærmere geografisk inn på de enkelte områdene der en har sine potensielle og aktive kunder, og har dermed fått et bedre fotfeste i de enkelte regionene. Slik sett ser det også lyst ut videre fremover da Adima selskapene forventer ytterligere økning i tiden som kommer.

Med vennlig hilsen / Kind regards,

Håkon Hildre
Managing Director
M +47 47 83 74 43

Les mer
03. september

Forfatter David Beadle har utgitt bok

WR Forlag ved David Beadle som forfatter har utgitt en bok: Frihet er et ensomt ord. 

Umiddelbare reaksjoner på romanen er at den er spennende og rørende. Da føler jeg at jeg har oppnådd noe, sammen med informasjonen romanen bærer med seg.

Bakteppa i boka er revolusjonen i Ungarn i 1956 og konsekvensene for hovedpersonene en kort tid etterpå. Disse figurene er opprørere, bøller, journalister, samt den danske diplomaten Povl Bang-Jensen. Hva som skjedde i virkeligheten med ham vet vi ikke, så lenge FBI ikke frigir informasjon om det.

Et ungt par står i fokus. Det som forener dem er en felles avsky for krenkelsene deres landsmenn har blitt utsatt for, krenkelser som er like aktuelle blant oss i dag. Mens paret utvikler følelser for hverandre, bærer den ene på en stor hemmelighet som den andre ikke vet om. 

Boka har en gateplan over Budapest. Det har vært viktig for meg at de som har vært der vil kjenne igjen navn på gater og torg. Og ikke minst elven Donau. Men boka utfolder seg også i London, Paris og New York.

Selv om boka handler om intense dager da tusenvis av liv gikk tapt, er det mer den menneskelige reaksjonen enn blod som står i fokus.

Her er en god del flere opplysninger: https://www.wrforlag.no/

Vennlig hilsen
David Beadle


Les mer
Bedrifter