En møteplass for gründere og etablerte bedrifter

Ledige arealer!

Har du en gründerspire i magen? Allerede i gang med å etablere en bedrift? Miljøet og noen av deltakerbedriftene i Haram Kompetansepark hjelper små og mellomstore bedrifter i gang, og disponerer blant annet kontorarealer!

Kontakt Se fasiliteter

Siste nytt
13. februar

Haramskonferansen 2018

Haramskonferansen 2018 vert arrangert av Haram Næring og Innovasjonsforum i samarbeid med ÅKP og Haram kommune. Haramskonferansen har som mål å vere ein attraktiv møteplass for bedrifter. Ein møteplass for nye impulsar til inspirasjon i ein krevjande kvardag. Konferansen ønskjer å vere konkret, praktisk og nyttig.
Den maritime næringa har den siste tida vist stor vilje og evne til omstilling. Sentrale myndigheiter har støtta opp om omstillinga. Samstundes lever vi i ei tid der det vert snakka mykje om digitalisering og teknologisk omstilling. Kva meiner vi med omgrep som «det digitale skiftet»? Og korleis skal vi som samfunn og næringsliv respondere på dette? Må vi revurdere etablerte forretningsmodellar eller skape nye?
Haramskonferansen 2018 setter fokus på dette, og vi har invitert både internasjonale, nasjonale og lokale inspiratorar til å gi oss perspektiv og gode døme på omstilling i den retning. 

Dag:  Tysdag 20.02.2018
Stad: Ingebrigt Davik huset,  Brattvåg

Program

Påmelding

Les mer
24. november

Nordøyportalen / Medlemsmøte i ​Haram Næring og Innovasjonsforum / Teknologiseminar / Ocean Industry School / Haramskonferansen 2018

Nordøyportalen er no i drift, og både bedrifter og private kan registrere seg for å få oppdrag med Nordøyvegen. www.nordoyportalen.no

Måndag 30.10.17 arrangerte vi medlemsmøte med 20 deltakarar. Her vart Brattvåg Fjordhotell AS presentert og Arild Eiken heldt innlegg om korleis bedrifter må tenkje for å kome godt ut når dei søkjer finansiering. Vi presenterte Nordøyportalen.

RoboTek arrangerte 14.11.17 teknologiseminar i samarbeid med HNI på Ingebrigt Davikhuset. 90 deltakarar fekk påfyll og nye tankar i tillegg til å vere på ein verdifull møteplass. Sjå www.robotek.no

Ocean Industry School er eit tiltak for å få til samarbeid mellom vidaregåande skular og bedrifter om elevane si læring. Målet er å skape interesse for maritim næring. HNI er med på dette saman med Haram vidaregåande skule. Ocean Industry School hadde samling på NTNU 09.11.2017.

Sett av datoen 20.02.2018 Haramskonferansen for neste år. Meir informasjon kjem på www.hniforum.no.

Gjennom Hoppid.no var vi med og arrangerte Innovasjonsfestivalen 2017 på Åndalsnes https://innovasjonsfestivalen

Haram Næring og Innovasjonsforum

Les mer
28. september

Nytt frå Haram Innovasjon og Næringsforum: Nordøyvegen og Haramskonferansen

Første spadestikk
Fredag 29.09.17 er det første spadestikk på Nordøyvegen kl 13.00 på Skjelten. Oppfordrar folk til å møte opp.

Portal
Nordøyportalen www.nordoyportalen.no vert ferdig denne veka og vert lansert i veke 40. Her kan bedrifter registrere seg for å få oppdrag med Nordøyvegen.

Konferanse 2018
Haramskonferansen 2018 vert arrangert 20.02.2018.


Les mer
28. september

Ny spennende utvikling hos Manuela Hofer

Festivalfotograf for musikkfestivalen "Fjord Cadenza".

Innspilling av ny musikk - en single i første omgang, om kommer ut senere i år. Dette med støtte fra Næringsfondet.

Var på foredrag med fotograf Morten Krogvold - og tok i den sammenheng flere portretter av han, som er planlagt å være med i en kommende utstilling. 

Har skrevet både fast spalte og artikkel om forskjellige apper innenfor velvære og selvutvikling for magasinet Medium.

Inspirasjonsworkshop med bl.a. astrologiske konsultasjoner, gruppeveiledning og healing.

Manuela Hofer
www.manuelahofer.com

Les mer
11. mai

Siste om Nordøyvegen / RoboTek med kurs og nettverkssamlig / Innovasjonscamp på Haramsøy (Haram Næring og innovasjonsforum)

Bompengesøknaden til Nordøyvegen vert tatt opp i Stortinget før sommaren. Med positivt vedtak er det full fart i arbeidet med bygging av Nordøyvegen. HNI arbeider med Nordøyportalen som skal vere ein møteplass for oppdragsgjevarar og lokale bedrifter. Målet er at så mange bedrifter som muleg får oppdrag under bygginga av Nordøyvegen

8. til 10. mai arrangerer RoboTek AS kurs for lærlingar i robotisering. Det er 7 lærlingar frå Ulmatec Pyro og Rolls Royce som deltar. Dette er viktig for at ungdom får kompetanse i framtidsretta produksjonsteknologi.

27. april var det nettverksamling for bedriftene i RoboTek AS. Dette var med Nogva Motorfabrikk AS som vertskap. Det er nyttig å møtast og verte oppdatert om det som skjer, og interessant å lære om Nogva Motorfabrikk AS.

4. til 7. april arrangerte vi innovasjonscamp på Haramsøy ungdomsskule, og denne veka er det innovasjonscamp på Brattvåg ungdomsskule. Takk til bedriftene som stiller med problemstillingar og mentorar.

Les mer
28. mars

​Brimer ISO 9001:2015-sertifisert

Like før jul vart Brimer ISO-sertifisert av KIWA Teknologisk Institutt. ISO 9001:2015 er verdas mest anerkjente standard for kvalitetsstyring. ISO-standarden er basert på desse 8 prinsippa:

• Kundefokus
• Leiing
• Medarbeidaranes engasjement
• Prosessorientering
• Systemorientering
• Kontinuerlig forbetring
• Faktabaserte slutningar
• Partnarskap med leverandørane

ISO 9001:2015-sertifikatet stadfestar at vi i Brimer aktivt jobbar for å innfri dei høgaste krava til kundetilfredsheit og kvalitet.

Fordelane ISO-sertifikatet gir er mange. I fleire og fleire samanhengar i arbeidet mot kundane våre er det eit krav at vi anten er sertifisert, eller i det minste arbeidar i henhold til ISO 9001:2015. Vi forventar no at sertifiseringa vår kan gi økt kundelojalitet og auke gjenkjøpsgrada ved å møte kundens krav og forventningar. Vidare vil ISO-sertifiseringa legge til rette for, og gjer oss i stand til å jobbe smartare og spare både tid, pengar og ressursar. Og ikkje minst forventar vi å redusere feil og auke fortenesta ved å forbetre og effektivisere prosessane våre. 

Vi håper også at vi med dette, på ein enda betre måte, kan motivere og engasjere medarbeidarane med tydelege og effektive internprosessar, til glede både for vår konkurransekraft, våre tilsette og våre kundar.

Les mer
Bedrifter