Et aktivt kontorfellesskap med møteplass for gründere og etablerte bedrifter

Vi tilbyr kontorarealer i et etablert næringsmiljø i sentrum av Brattvåg!

Har du en gründerspire i magen? Allerede i gang med å etablere en bedrift? Er ditt selskap etablert og ser etter nye arealer i Brattvåg? 
Miljøet og noen av deltakerbedriftene i Haram Kompetansepark hjelper små og mellomstore bedrifter i gang, og disponerer blant annet kontorarealer!

Kontakt Se fasiliteter

Siste nytt
08. oktober

COWORK PÅ NORDØYANE I GANG

I kjølvannet av Næringsforeningens forprosjekt, Grønn Cowork på Nordøyane, har regnskapsbyrået Nomia sett behovet og flyttet inn i Cowork-lokalene hos Northern Island Technology (NIT) på Longva.

- Det er kjekt å være i gang etter hektiske og intensive dager med maling og møblering av cowork-lokalene, sier Veronica Norvoll Longrift i Nomia AS

Rett før sommerferien hadde Næringsforeningen møte med lokalbefolkningen på Nordøyane der ideen om cowork ble presentert. Regnskapsbyrået Nomia var tilstede der og likte det som ble presentert.

- Vi var på jakt etter et felles lokale på Nordøyane for våre ansatte og når ideen om cowork i NIT sine lokaler på Longva dukket opp, sjekket vi raskt opp dette, forteller Norvoll Longva.

Enige om leieavtale
I starten av september ble de enige med Northern Island Tecnology (NIT) om leieavtale og gikk straks i gang med modernisering av lokalene. Onsdag denne uken hadde styringsgruppa Nordre i Næringsforeningen møte på Longva og i den forbindelse var det lagt inn et besøk i den nye coworken. Norvoll Longva viste rundt i lokalene som luktet av ny maling og var blitt fint innredet med grønne planter og moderne kontormøbler. 

Nomia har så langt tatt i bruk de ene fløyen av corwork-lokalet og ønsker velkommen flere leietakere i den andre delen. Prosjektleder Miriam Sundnes Otterholm i Næringsforeningen sier coworken opplever god etterspørsel. - Nå har vi totalt 5 interessenter som er aktuelle brukere av coworken, røper Otterholm.

Tommas Brugrand i Northern Island Technology sier de er glade for å ha fått inn Nomia som leietaker og gleder seg til å fylle coworken med enda flere. - Vi føler vi kan tilby en attraktiv cowork med en fin kantine som driftes av den lokale aktøren Norbruk. De satser på kortreiste råvarer fra det lokale matfatet og vi er svært glade for å ha de med på laget, avslutter Brugrand. 

----

Saken var først publisert hos Næringsforeningen - Ålesundregionen https://www.aalesund-chamber.n...


Les mer
06. oktober

Nytt fra Manuela Hofer

Noe av det jeg har gjort den siste tiden:

Fått kronikk publisert om kunst og kultur flere steder, bl.a. i Norges eldste tidsskrift - "SAMTIDEN": 
https://samtiden.no/kunst-synspunkt/2023/hvorfor-kunst-og-kultur-er-sa-viktig-ethvert-samfunn

Jobber med en utstilling der flere kunstnere er med, bl.a.  Ørnulf Opdahl.

Vært i Studio og spilt inn musikk.


Manuela Hofer

Tel: (0047) 996 12208

manuelahofer@hotmail.com

www.manuelahofer.com 

Les mer
12. juni

Nytt fra Manuela Hofer

Noe av det jeg har gjort siste tiden:

Hadde separatutstillingen "Digital Dreams: Algorithmic Explorations" ved Ålesund bibliotek.

Utsilling av bilde i "PHASES", som var i regi av kunstner, designer og gallerist Pia Myrvold, i Stavanger.

Utgivelse av Single (en versjon av Vår Beste Dag av Erik Bye). Har også laget musikkvideo til låten.

Manuela Hofer
Tel: (0047) 996 12208
manuelahofer@hotmail.com
www.manuelahofer.com 


Les mer
12. juni

Nytt og oppdatering frå Blomsterkjelleren

Hjå oss er det full fart med blomsterbinderi heile veka.
Sorgbinderi er hovedarbeidet vårt her, men vi har også hatt mykje konfirmasjonsbestillingar frå slutten på april til juni. No er det bryllaupsblomstersesong. 2023 ser ut til å bli eit år med mykje bryllaupsfeiring rundt omkring. Vi skal levere blomster til bryllaup både her i nærområdet, Ørskog, Skodje og Geiranger – både i vår, sommar og til hausten.

Juli og ferieavviklinga er alltid spennande når vi arbeider i ein bransje der mykje av det vi held på med innan gravferdsbransjen er lite forutsigbart. Men vi satsar på det skal gå greitt, og så blir det kvar sin gong både å ha det ekstra hektisk og det å ha late feriedagar.

Den 16. – 18. juni blir det Myldredagar i Brattvåg, og Blomsterkjelleren skal gjere sitt til at dette skal bli ein kjekk ”happening”. Vi skal ha stand og gode tilbod på aktuelle varer for sommersesongen.
Vi skal også stå for litt scenepynt og bordpynt i kafeteltet.

Laurdag 1.juli 2023 har Blomsterkjelleren 10 års jubileum i Brattvåg. Dette vil vi markere med ulike tilbod, aktivitetar og servering frå fredag den 30. juni til laurdag 8. juli.

Ålesund kommune er demensvennleg kommune, og vi i Blomsterkjelleren har no blitt godkjent demensvennleg butikk etter at alle tilsette har gjennomgått eit enkelt nettbasert kurs i dette temaet.

Dette for å vere meir førebudd og meir kjent med den problematikken menneske med denne diagnosen, som vi av og til møter i butikksituasjonen, slit med. Det kan fort bli stressande for dei i ein slik situasjon, og då er det viktig for oss å kunne fange opp kva for ståstad kunden er i, og at vi er roleg og gir ei ekstra hjelpande hand og viser at dette kan vi ordne utan at alt kjennast vanskeleg og kaotisk.
I den forbindelse vil representantar frå helseetaten kome og merke butikken vår med denne ”utmerkelsen” i nær framtid.

Elles har vi fått ny heimeside som vi håper folk vil bruke flittig. Vi har no fått inn eigen rubrikk for blomsterbutikken. Tidlegare har vi kun hatt heimeside tilpassa begravelesesbyrået. Det er særleg ved travle tider at vi håper bruken av heimeside og kontaktskjema her kan bli flittigare brukt, slik at telefonstraumen blir litt lavare og vi meir effektive.


Terese Otterlei og damene i 1 etg. 

Les mer
16. september

Nyansettelse – fra legevakta til Næringsforeningen

Tommy Sperre startet 1. august som prosjektleder/rådgiver i Næringsforeningen. Han kommer fra stillingen som personalkonsulent ved Ålesund interkommunale legevakt. Fra tidligere har han kompetanse og arbeidserfaring fra HR og kommunikasjon både gjennom offentlig og privat virksomhet.

Sperre har marked- og kommunikasjonsutdanning fra BI og Høgskulen i Volda og startet sin yrkeskarriere i hovedstaden som personalkonsulent i Helsenor AS i 2006. I 2012 fikk han tilbud om HR-jobb i Vard og flyttet dermed tilbake til Ålesund.

-Jeg har blitt tatt veldig godt imot hos Næringsforeningen og ser frem til å ta del i de spennende og varierte arbeidsoppgavene stillingen innebærer. Spesielt spennende vil det bli å ta pulsen på næringslivet og bygge relasjoner med flinke folk både internt og ellers i ulike miljø og bransjer.

Som følge av Miram Sundnes Otterholm sin fødselspermisjon vil Sperre i denne perioden overta
Otterholm sitt ansvar for HNI (Haram Næring og Innovasjonsforum). Planleggingsarbeidet for blant
annet Haramskonferansen 2023 og andre seminarer og aktiviteter er Sperre allerede involvert i.

-Hos oss får Tommy jobbe med mange spennende folk, ulike prosjekter og medlemsbedrifter. Dette
krever både allsidighet og stor arbeidskapasitet. Vi er svært fornøyde med å ha fått Tommy på laget,
sier adm.dir Lene Trude Solheim. 

Les mer
16. september

Støtte på inntil 225 000 kroner for etablering av «Grønn Cowork på Nordøyene»

Kultur- næring og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt å tildele Haram Næring og Innovasjonsforum (HNI) et tilskudd på inntil 225 000 kroner for etablering av Grønn Cowork Nordøyene.

For å få midler må en rekke resultatmål være oppfylt og dette arbeidet starter nå. Målsettingen er å
skape en grønn cowork for minimum fem brukere av arbeidsplasser. Ved å etablere en Cowork
ønsker man skape økt fellesskapsfølelse mellom beboerne på tvers av de forskjellige øyene som
utgjør Nordøyene.

-Som følge av Nordøyveien og det faktum at det ikke er bompenger internt mellom øyene gjør det
enda mer aktuelt for etablering av Cowork på Nordøyene, sier daglig leder i HNI, Inger Synnøve
Remme.
Hun mener Nordøyveien har gjort Nordøyane til en mer aktuell plass å bo og leve og at coworken
også kan bli svært aktuell for beboere som pendler til fastlandet, men som nå kan slippe reise vekk
fra øyene for å være «på jobb på kontoret».

Arbeidet med coworken er nå i en planleggingsfase. Det har blitt tatt initiativ til møter med en rekke
aktører som kan bidra i prosjektet og dette arbeidet vil pågå utover høsten.

Les mer
Bedrifter