Nytt 2023

Nytt 2022

Nytt 2021

Nytt 2020

Nytt 2019

Nytt 2018

Nytt 2017

Nytt 2016

Nytt 2015

Nytt 2014

Nytt 2013

29. november

Haramkonferansen 2014

Et prosjekt i regi av Lars Gjørsvik, industriinkubator på Nordre Sunnmøre.

Konferansen i 2013 ble en suksess og fokuserte på leveranser til olje- og gas industrien. Viktig informasjon og kontakter ble etablert.

Konferansen i 2014 vil følge opp dette og presentere resultater i form av ny design for installasjon av tyngere moduler (400 t) på havbunnen og ny kontrakt ifm. simulering og opplæring ved virtuell simulering av offshore operasjoner levert av Høyskolen i Ålesund. 

Foredrag om «fellesfjøs»/bedriftssamarbeid for framtidas teknologi i ny fabrikk i Brattvåg vil også bli inkludert.