Nytt 2023

Nytt 2022

Nytt 2021

Nytt 2020

Nytt 2019

Nytt 2018

Nytt 2017

Nytt 2016

Nytt 2015

Nytt 2014

Nytt 2013

29. november

Ny skipsleider er utviklet i samarbeid med NorthWest Coast AS

Et prosjekt i regi av Lars Gjørsvik, industriinkubator på Nordre Sunnmøre.

Patentbeskyttelse er meddelt og vi er i ferd med å oppnå typegodkjennelse i Norge fra Sjøfartsdirektoratet. Det betyr at produksjon og salg av dette nye produktet kan starte. Vi mener vi står foran et gjennombrudd på et riktig og etterspurt produkt som har et stor inntektspotensiale. Ny skipsleider vil erstatte et «urgammelt» produkt i et stort marked (nye og seilende skip).