Nytt 2023

Nytt 2022

Nytt 2021

Nytt 2020

Nytt 2019

Nytt 2018

Nytt 2017

Nytt 2016

Nytt 2015

Nytt 2014

Nytt 2013

30. august

​Brimer sertifisert som leverandør av oppdrettskar.​

Brimer har nå mottatt revisjonsrapporten fra Aquastructures som bekrefter at Brimer er sertifisert for levering og produksjon av kar iht. «Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk», § 19 og NS 9416:2013. Så langt vi kjenner til, er vi blant de første kar-leverandørene som har fullført dette løpet, sier kvalitets- og utviklingssjef Helge Støylen.

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk trådte i kraft 01.01.2018. Den setter krav om at alle nye anlegg skal tilfredsstille kravene i NS9416:2013. I tillegg stiller den spesifikke krav om produktsertifisering til kar, rør og slanger.

Brimer er en tradisjonsrik leverandør av komposittprodukter med lang erfaring i å levere glassfiberarmerte plasttanker til en lang rekke formål, men det er først i de senere årene at vi har satset inn mot oppdrettsnæringen, sier salgssjef Dag A. Davik. Forskriften og standarden er en viktig årsak til at Brimer nå satser tungt inn mot denne næringen. Kravene stilles ikke bare til produksjon av kar, men til hele prosessen fra design, dimensjonering, produksjon, sporbarhet, kvalitetssikring og montering. Vi ser det som en stor fordel at næringen nå får felles minimumskrav.

Se mer om saken på Brimers egne websider: http://www.brimer.no/nyheter/b...