Nytt 2023

Nytt 2022

Nytt 2021

Nytt 2020

Nytt 2019

Nytt 2018

Nytt 2017

Nytt 2016

Nytt 2015

Nytt 2014

Nytt 2013

17. juni

Nye kontrakter til Rautios AS

Den 25.04 ble det Inngått en kontrakt med Sølvtrans AS. Vi har fått oppdraget med utskifting og oppgradering av samtlige sjøvannsrør i brønn dekk og pumperom om bord i Ronja Polaris. Rør blir bygget i plastmateriale-( PE). iht. NS 416.
Dette er et utfordrende oppdrag på grunn av at dette skal utføres når båten er i drift.
Oppstart av prosjektet 07.05.2015, med ferdigstillelse 30.06.2015.

Den 22. mai ble det inngått kontrakt med Rolls –Royce Marine Brattvåg. Oppdraget omfatter flytting av test moduler 1 og 2, samt oppgradering av test modul 3, for Steering Gear. Oppdraget blir utført sammen med vår samarbeidspartner Servi Ulsteinvik.
Ferdigstilles den 27.06.

Mvh
Gunnar Vikestrand

Rautios AS