Bakgrunn

I 2004 så flere behovet for et samlet næringsmiljø i Haram Kommune. Dette førte at en intensjonsavtale om et samarbeid ble signert. Formålet med avtalen var å bidra til utvikling av et nærings- og gründermiljø i Haram og Brattvåg.
Etter en tids møteaktivitet og planlegging, bestemte Invi AS seg for å bygge om sin forretningsgård i Brattvåg og tilpasse denne til den nye satsingen, kalt Haram Kompetansepark. Dette arbeidet ble avgjørende for å kunne lykkes med planene for Kompetanseparken.

Fra mai 2005 begynte lokalene i Haram Kompetansepark å fylles av små og mellomstore bedrifter og deltakere. I september 2005 ble Kompetanseparken offisielt åpnet.

Oppsummert
Et aktivt kontorfellesskap
Et stimulerende miljø
Kostnadseffektivt
Visjon

"Haram Kompetansepark skal være en møteplass for gründere og etablerte bedrifter."


"Haram Kompetansepark skal ha en kultur kjennetegnet av nytenking, positivitet og skal være imøtekommende."


"Haram Kompetansepark skal tilrettelegge for formelt og uformelt nettverkssamarbeid mellom gründere og bedrifter."

Mål

Haram Kompetansepark ønsker å:

 • tilby tidsriktige lokaler til små og mellomstore bedrifter
 • bidra til bedriftsutvikling og utvikling av nyskapende idèer med forretningspotensiale
 • utvikle en kultur med vekt på individuell og kollektiv læring gjennom samarbeid, rådgiving og sosialisering
 • samle bedrifter i ulike bransjer
 • samle bedrifter i ulike faser: Gründer / nyskapingsbedrifter, etablerte bedrifter / omstillingsbedrifter


Haram Kompetansepark vil være en møteplass for bedrifter og gründere der man skal:

 • lære av hverandre
 • utvikle idèer sammen
 • levere produkter/tjenester til hverandre
 • sosialisere
 • være utviklingsrettet


Haram Kompetansepark vil være med positivt i en bedrifts utvikling:

 • Man binder sammen kunnskap, kreativitet, nettverk og samarbeid.
 • Via nettverk har man lettere for kapitaltilgang - kommersiell risiko er avgjørende for suksess.
Historikk

Desember 2017

16 deltakerbedrifter er i kompetansemiljøet og vi er omlag 40 personer.


Mars 2016

Det har flyttet inn 3 nye deltakere så langt i år og vi er dermed ca 45 personer i Kompetanseparken, fordelt på 19 bedrifter.


September 2015

Vi feirer 10 år!
17 deltakerbedrifter er i kompetanseparkmiljøet. Dette utgjør ca 40 personer. Til nå i 2015 er to nye bedrifter etablert her.


September 2014

Det er få endringer siste året. 17 deltakerbedrifter er i kompetanseparkmiljøet. I alt utgjør disse ca 40 personer


Juni 2013

17 deltakerbedrifter er i kompetanseparkmiljøet. I alt utgjør disse ca 40 personer. Endringene er som følge av at en bedrift har redusert antall medarbeidere i Brattvåg, samt at to nye deltakere har etablert seg i miljøet.


Oktober 2012

Vi er ca 45 personer i kompetanseparkmiljøet. Disse er fordelt på 16 deltakerbedrifter.


April 2011

Vi er ca 50 personer, nå fordelt på 18 deltakerbedrifter. Vi feirer et forsinket jubileum med åpent hus og fagseminar (7. april).


September 2010

Vi er 52 personer, fordelt på 21 deltakerbedrifter. Det er 5 år siden vi åpnet, og siden da har det vært en utrolig bra respons på vårt konsept Haram Kompetansepark.


Mai 2010

Vi er fortsatt 50 personer, nå fordelt på 21 deltakerbedrifter.


April 2009

Vi er ca 50 personer i kompetanseparkmiljøet. Disse er fordelt på 19 deltakerbedrifter.


Februar 2008

Ca 50 personer fordelt på 22 bedrifter er nå deltakere i Haram Kompetansepark. Det har vært en fin utvikling.


Juni 2007

Vi feirer med frukt og kake at ombyggingen og utvidelsen er ferdig. Ca 45personer er nå deltakere i Haram Kompetansepark, gjennom de forskjellige bedriftene de er ansatte i. Vi har fortsatt plass til flere.


Desember 2006

Vi må utvide! Vi er 19 bedrifter med ca 40 ansatte, og vi vil nå utvide arealet i Kompetanseparken og på den måten kunne styrke miljøet med flere bedrifter/deltakere.


Juni 2006

Omlag 35 personer er faste deltakere i Kompetanseparken. I tillegg er andre eksterne bedrifter og personer deltakere for kortere eller lengre tid.


September 2005

Offisiell åpning av Kompetanseparken.