Nytt 2023

Nytt 2022

Nytt 2021

Nytt 2020

Nytt 2019

Nytt 2018

Nytt 2017

Nytt 2016

Nytt 2015

Nytt 2014

Nytt 2013

04. juni

Automatisering og robotisering i industribedrifter

20 bedrifter deltar i prosjekt i regi av Offshore & Industry Support AS.

Prosjektet som er i fase 1 har nå over 20 bedrifter som har benytter seg av tilbudet og deltar aktivt. Prosjektet besøker bedriftene og gjennomgår behov og planer de har fremover. Vi reiser også rundt til aktuelle bedrifter/leverandører som kan bidra til å effektivisere industien i vår region. Vi ser at flere land er kommet langt i rasjonalisering og bruk av roboter, så Norge ligger langt bak de land vi kan sammenligne oss med. Så her er det svært mye å ta fatt i, men det er klart at gevinsten for flere av bedriftene kan være betydelige.

Under Næringsdriv konferansen hadde påtroppende Ap-leder Jonas Gahr Støre noen viktige uttalelser. Han tar til orde for at vi trenger flere fagarbeidere. For prosjektet er dette et viktig punkt, vi trenger fagarbeidere som kan foreta opplæring og innføre ny fagteknologi som robotisering og simulering.