Nytt 2023

Nytt 2022

Nytt 2021

Nytt 2020

Nytt 2019

Nytt 2018

Nytt 2017

Nytt 2016

Nytt 2015

Nytt 2014

Nytt 2013

03. september

Nyansatte i Adima AS, samt kort om utviklingen:

Venche Smetop fra Lom er ansatt i en stilling som Key Account Manager Economy&Operations i Adima AS, hun har dermed flyttet til Brattvåg og vil arbeide med drifts- og økonomi relaterte oppgaver i selskapet. 
Venche kommer fra en stilling som Terminalsjef og Koordinator i Kirkestuen Transport AS, senere Bring Transportløsninger AS. Vi ønsker Venche velkommen til vårt selskap, og hun vil med sin erfaringsbakgrunn være en svært sentral medarbeider i tiden fremover.

Adima AS styrker sin administrasjon da selskapet har en meget sterk økning i sitt aktivitetsnivå og har nå nærmere 150 ansatte i arbeid rundt omkring i landet, det er særlig oppgangen innen olje & gass markedet om er hovedårsaken til dette. Selskapet har nå begge de største aktørene innen dette markedsområdet i Norge som sine kunder, dette gir høy aktivitet med Kværner Stord og Aibel Haugesund som de største kundene for tiden, i tillegg til at samferdselsprosjekter med tekniske installasjoner i tuneller er blitt et viktig markedsområde. I tillegg har selskapet lykkes i strategien med å opprette et nett av agenter som arbeider nærmere geografisk inn på de enkelte områdene der en har sine potensielle og aktive kunder, og har dermed fått et bedre fotfeste i de enkelte regionene. Slik sett ser det også lyst ut videre fremover da Adima selskapene forventer ytterligere økning i tiden som kommer.

Med vennlig hilsen / Kind regards,

Håkon Hildre
Managing Director
M +47 47 83 74 43