Nytt 2023

Nytt 2022

Nytt 2021

Nytt 2020

Nytt 2019

Nytt 2018

Nytt 2017

Nytt 2016

Nytt 2015

Nytt 2014

Nytt 2013

03. februar

Robotek er ny deltaker i Kompetanseparken

Robotek AS er ny deltaker i Kompetanseparken og har tatt over kontoret til Offshore Industry Support. Arne Tande er daglig leder.

Pilotprosjektet som Arne Tande har ledet gjennom sitt firma Offshore & Industry Support AS har pågått siden juli 2013. Nå går prosjektet fra å være et Pilotprosjekt til å bli Robotek AS. Prosjektet er nå inne i fase 2 og arbeider nå med prosjektering av fremtidens fabrikk, RobTek. 22 bedrifter er med i prosjektet som har støtte fra Innovasjon Norge.
Robotek arbeider i tillegg med kompetansebygging og tilrettelegging av utviklingsprosjekt for deltakerbedriftene. Utfordringene prosjektet skissert i 2013 har vist seg bli aktuelle for vår region. Bruk av ny teknologi blir svært viktig i tiden fremover skal vi bedre konkurransesituasjonen og omstille oss inn mot nye muligheter.
I 2013 var det svært lite i media om roboter, nå er dette et viktig tema som er aktuelle i de fleste bransjer.
RobTek ønsker å være regionens motor i utviklingen av produksjonsteknologi, arbeide for at små og mellomstore bedrifter har tilgang til kunnskapen som gir rasjonalisering