Nytt 2023

Nytt 2022

Nytt 2021

Nytt 2020

Nytt 2019

Nytt 2018

Nytt 2017

Nytt 2016

Nytt 2015

Nytt 2014

Nytt 2013

05. november

​Robotisering, automatisering og 3D printing

Arrangør: Styringsgruppa Pilotprosjektet«Automatisert og robotisert produksjon med læringsarena» ved Offshore & Industry Support AS og 22 deltagerbedrifter.

Bakgrunn:

Pilotprosjektet har som mål å bedre konkurransesituasjonen for bedriftene. Skal en være ledende leverandør må en også være ledende innenfor den aktuelle produksjonsteknologi. Det pågår en aktiv prosess i flere land for å bedre konkurransesituasjonen og på denne måten tilbakeføre produksjon som er satt ut til såkalte lavkostland. Parallelt skjer det en rivende utvikling innen de forskjellig produksjonsteknologiene. Kjennskap og kunnskap til tilgjengelig produksjonsteknologi er også viktig både for å produsere og ikke minst designe/ konstruere produktene slik de kan produseres optimalt.

Seminaret er rettet mot bedriftsledere i industri og andre, tekniske sjefer, ingeniører, produksjons sjefer, produksjonsplanleggere og produksjonsledere.

Formål: Å gi kjennskap og kunnskap innen robotteknologi, automatiserings løsninger og 3D printing.

Seminaret har foredragsholdere som er internasjonalt ledende innen sine områder. Noen av foredragene vil bli holdt på engelsk.

Påmeldingsfrist: onsdag 18.11.2015

Pris: Deltagerbedrifter: kr 1250,- Andre: kr 2500,-

For påmelding, sjå: http://hniforum.no/?nav=1&id=71&title=Nyheiter-Sem...