Opplæringskontoret i Haram (OKIH), blei etablert 1. april 1996, og er eit samarbeids- og serviceorgan for bedrifter som driv fagopplæring. Målet er å auke oppslutninga om fagopplæringa, og å betre kvaliteten på opplæringa. 

Eit opplæringskontor er eit samarbeidsorgan for bedrifter som i fellesskap har teke på seg opplæringsansvar for lærlingar.

Pr oktober 2014 har OKIH 33 medlemsbedrifter med 110 lærekontraktar innan 17 ulike fag.

Opplæringskontoret skal mellom anna:
- skaffe oversikt over læreplassar
- inngå kontraktar med lærlingane
- følgje opp lærlingen ved bedriftsbesøk
- kvalitetssikre opplæringa
- vere med å sikre rekruttering
- ivareta lærlingens interesser
- gi tilleggskompetanse i form av kurs
- assistere bedrift og lærling gjennom opplæringstida
- melde lærlingane opp til fagprøve/svenneprøve

Opplæringskontoret i Haram (OKIH)

Adresse:
Opplæringskontoret i Haram
Haram Kompetansepark
Skjelt-Ole bakken 9
6270 Brattvåg

Kontakt:
Marit Håhjem Volstad
Dagleg leiar
Tlf.: 907 97 26

E-post:
okharam@okharam.no
marit@okharam.no