Huse Holding er eit familieigd selskap som er drevet av brørne Jan, Per og Helge Huse. Selskapet vart stifta på 1980-talet.

Formålet er deltaking i andre selskap på ulike måtar. Vi kan vere involvert i oppstart og drift av lokale gründerbedrifter. Vi er også engasjert i langsiktige finansielle plasseringar utan å vere driftsmessig involvert. Ein del midlar er også plassert i kortsiktige investeringar der vi løpande vurderer engasjementa våre.

Jan Huse
Dagleg Leiar

Telefon: 952 82215
Email: huse.jan@gmail.com