Sterkare saman

Haram Næring og Innovasjonsforum (HNI) har gått i allianse med Næringsforeningen Ålesundregionen. Næringsforeninga jobbar for å fremje næringslivets interesser, skape attraktive bu- og arbeidsmarknadsregionar og legge til rette for auka kompetanse og rekruttering. Vidare jobbar vi for å styrke samarbeid, som kan auke verdiskapinga. Det er etablert ei eiga styringsgruppe for nordre i Næringsforeninga. Leiar i gruppa er tidligare styreleiar i HNI, Anne Seth. Haramskonferansen og faste aktivitetar skal halde fram som tidlegare. Det er dedikert administrative ressurser for å bygge opp under dette arbeidet og foreningen skal vere til stades på nordre.

Ved sammenslåinga sa styreleiarane i dei to organisasjonane følgjande:
Bedrifter ser ikkje kommunegrenser. Arbeidskraft og kompetanse flyt på tvers mellom kommunar – og slik skal det vere. Vi meiner det er klare fordelar ved å danne ei større og felles næringsforening. Ved å slå oss saman skal vi stå på for våre medlemmar og sørge for økt nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og ikke minst oppretthalde den lokale identiteten. Sammen er vi sterke!

Lene Trude Solheim
Administrerende Direktør
Mob. 900 38 658
Solheim@aalesund-chamber.no

Miriam Sundnes Otterholm
Rådgiver
Mob. 416 16 107
otterholm@aalesund-chamber.no