hoppid.no kontoret kontaktes ved å hendende seg til Haram Næring og Innovasjonsforum.