Nytt 2022

Nytt 2021

Nytt 2020

Nytt 2019

Nytt 2018

Nytt 2017

Nytt 2016

Nytt 2015

Nytt 2014

Nytt 2013

16. juni

Nytt fra Nordre Ålesund Opplæringskontor

Bjørn-Ove Aaland slutter i NÅOPP og har sin siste arbeidsdag 28.06.22. Han går tilbake som lærer ved Valderøy barneskule.

Vi har lyst ut etter ny opplæringskonsulent.

Mvh
Marit Håhjem Volstad

Dagleg leiar
Nordre Ålesund Opplæringskontor