Nytt 2022

Nytt 2021

Nytt 2020

Nytt 2019

Nytt 2018

Nytt 2017

Nytt 2016

Nytt 2015

Nytt 2014

Nytt 2013

16. september

Støtte på inntil 225 000 kroner for etablering av «Grønn Cowork på Nordøyene»

Kultur- næring og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt å tildele Haram Næring og Innovasjonsforum (HNI) et tilskudd på inntil 225 000 kroner for etablering av Grønn Cowork Nordøyene.

For å få midler må en rekke resultatmål være oppfylt og dette arbeidet starter nå. Målsettingen er å
skape en grønn cowork for minimum fem brukere av arbeidsplasser. Ved å etablere en Cowork
ønsker man skape økt fellesskapsfølelse mellom beboerne på tvers av de forskjellige øyene som
utgjør Nordøyene.

-Som følge av Nordøyveien og det faktum at det ikke er bompenger internt mellom øyene gjør det
enda mer aktuelt for etablering av Cowork på Nordøyene, sier daglig leder i HNI, Inger Synnøve
Remme.
Hun mener Nordøyveien har gjort Nordøyane til en mer aktuell plass å bo og leve og at coworken
også kan bli svært aktuell for beboere som pendler til fastlandet, men som nå kan slippe reise vekk
fra øyene for å være «på jobb på kontoret».

Arbeidet med coworken er nå i en planleggingsfase. Det har blitt tatt initiativ til møter med en rekke
aktører som kan bidra i prosjektet og dette arbeidet vil pågå utover høsten.