Nytt 2023

Nytt 2022

Nytt 2021

Nytt 2020

Nytt 2019

Nytt 2018

Nytt 2017

Nytt 2016

Nytt 2015

Nytt 2014

Nytt 2013

12. desember

Ny større kontrakt til Adima

Adima Engineering AS er tildelt en større kontrakt for innleie av ledende operasjonelt personell og tekniske operatører til den pågående utbyggingen av Follobanen.

Adima Engineering AS er en del av Adima, et norskeid konsern med fire bemanningsselskaper innen tekniske fag, og har sitt hovedkontor i Brattvåg på Sunnmøre.
Kunde er det spansk/italienske selskapet Acciona Ghella Joint Venture (AGJV), som av utbygger Jernbaneverket har fått tildelt den største EPC kontrakten (8,7 milliarder). Kontrakten innebærer boring av 18,5 km av den totalt 20 km lange tvillingtunnelen fra Oslo S til Ski stasjon. Fire tunnelboremaskiner (TBMer) er i dag i gang med boringen. 
Når tunnelen står ferdig i 2021 vil den være Nordens hittil lengste jernbanetunnel.
Follobane-utbyggingen er Norges største samferdselsprosjekt i moderne tid, og Adima er stolt over å være delaktig i dette prosjektet.
Leveransene fra Adima omfatter supervisorer, elektrikere, mekanikere og logistikk personell, og omfatter både timebasert innleie og rekruttering til faste stillinger hos kunde.
Samarbeidet med kunde går meget godt, og det oppleves også at AGJV har høy fokus på sikkerhet.
Kontraktsverdi er foreløpig anslått til rundt 22 mill. og mye av leveransene er allerede levert i inneværende år.
Adima selskapene er tradisjonelt knyttet til den nå sterkt svekkede maritime sektor og olje & gass sektoren, og har av den grunn hatt behov for å finne nye markedsområder for sine tjenester.
Fokuset på å finne nye marked har i hovedsak vært rettet mot transportanleggsmarkedet innen veitunneler og jernbane utbygginger.
Mye takket være nye utenlandske aktørers inntreden i store Norske samferdsel utbygginger, så har det lykkes Adima å få innpass i dette markedet.

«Nye utenlandske aktører gir også nye helnorske aktører muligheter for tilgang til det Adima har erfart å være et ellers nokså lukket marked.
Adima har med dette vist seg leveringsdyktig innen et nytt leveranse område, med vår bakgrunn fra maritim- og olje & gass sektoren har det vist seg at personellet vårt passer svært godt inn til en slik utbygging», kommenterer Håkon Hildre, Administrerende direktør i Adima selskapene.