Nytt 2023

Nytt 2022

Nytt 2021

Nytt 2020

Nytt 2019

Nytt 2018

Nytt 2017

Nytt 2016

Nytt 2015

Nytt 2014

Nytt 2013

02. mai

Alvestad Rekneskap AS ein del av Økonomisenter gruppen

Alvestad Rekneskap AS vart frå 1.1.2016 ein del av Økonomisenter gruppen som har sitt hovedkontor i Molde. Dette selskapet har 14 avdelingskontor i området Romsdal, nordre Sunnmøre og Lillehammer. Det er til saman 110 ansatte i selskapet. Alvestad Rekneskap AS blir no ein viktig del av eit større fagmiljø, og gjennom dette vil ein sikre og videreføre det gode arbeidet som Eva Alvestad og medarbeidarar har lagt ned gjennom mange år.

For meir info sjå: www.okonomisenteret.no