Nytt 2023

Nytt 2022

Nytt 2021

Nytt 2020

Nytt 2019

Nytt 2018

Nytt 2017

Nytt 2016

Nytt 2015

Nytt 2014

Nytt 2013

07. desember

Pilotprosjektet angåande Robotisering, automatisering og 3D printing

Over 80 personar deltok på seminaret, som vi tidlegare har skreve om, og prosjektet fekk svært god respons. Ikkje minst frå pressa som deltok.

Svært mange utover deltakerbedriftene deltok, og det var positivt at der var mange deltakarar utover dei tradisjonelle industribedriftene.

Sparebanken Møre støtter prosjektet med 1 million kroner. Støtten er til kompetansebygging og kurs.

Foredraget til Tore Tennøe meinte mange var positivt for industriens framtid. Han ga deltakerane på seminaret ei god innføring i korleis roboter og digitalisering vil påverke oss framover.

Vidare fekk vi mange konkrete eksemplar på moglegheiter robotisering og 3D printing vil få for utvikling av produksjonsteknologi.