Nytt 2023

Nytt 2022

Nytt 2021

Nytt 2020

Nytt 2019

Nytt 2018

Nytt 2017

Nytt 2016

Nytt 2015

Nytt 2014

Nytt 2013

09. desember

​Arbeidsretta språkopplæring for arbeidsinnvandrarar

Haram Næring og Innovasjonsforum har saman med Vaksenopplæringa utvikla og gjennomført arbeidsretta språkopplæring ved Vatne Sjukeheim og Haram Omsorgssenter og ved Pharma Marine AS. Målet har vore å ta utgangspunkt i bedrifta sine behov, skape relevans for deltakarane og tilpasse øvinga til den enkelte. Geir Breivik har vore kursleiar, og kursa vert avslutta i veke 50.
Vaksenopplæringa tilbyr vidareføring i 2016.