Nytt 2023

Nytt 2022

Nytt 2021

Nytt 2020

Nytt 2019

Nytt 2018

Nytt 2017

Nytt 2016

Nytt 2015

Nytt 2014

Nytt 2013

17. februar

​Adima ser frem til å være en viktig lokal bidragsyter under utbyggingen av Nyhamna anlegget på Aukra i Møre og Romsdal

Nyhamna EPCm prosjektet består av bygging av en komplett gass-prosesseringsfabrikk inne i eksisterende anlegg på Nyhamna. Kapasiteten for mottak, prosessering og distribusjon av gass fra nye felt i Norskehavet som Linnorm og Aasta Hansteen må økes betydelig, og gjennomføringen av Nyhamna prosjektet sørger med dette for en betydelig økt verdiskapning i Norge og utenlands.

Kontraktsomfanget for Adima gjelder leveranser av arbeidskraft med ulike typer fagarbeidere til prosjektet; herunder rørleggere, sveisere, riggere, flaggmenn, logistikk personell, samt elektro personell. Adima har allerede en stor stab ansatte, men en forventer at der blir behov for å ansatte flere fagarbeidere utover våren.
Adima har derfor startet en søkerkampanje for å ha klar en god stab til behovet kommer, forventet oppstart er medio april 2015, og prosjektet skal være ferdigstilt høsten 2016. Nyhamna prosjektet skal ha et størst mulig lokalt innhold, slik at fagarbeidere bosatt i Midt Norge og Nord Norge oppfordres spesielt til å søke.

Adima er takknemlig for med dette å ha fortsatt tillit fra kunden Kværner Stord, og ser frem til å bidra på en god måte i dette prosjektet.

Håkon Hildre
Administrerende Direktør / Managing Director
Adima AS