Nytt 2023

Nytt 2022

Nytt 2021

Nytt 2020

Nytt 2019

Nytt 2018

Nytt 2017

Nytt 2016

Nytt 2015

Nytt 2014

Nytt 2013

29. oktober

Opplæringskontoret i Haram med rekordmange lærlingar

Bedriftene har fokus på rekruttering av faglært arbeidskraft og per oktober 2014 har Opplæringskontoret i Haram 33 medlemsbedrifter med 110 lærekontraktar innan 17 ulike fag.

Opplæringskontoret i Haram blei etablert 1. april 1996, og er eit samarbeids- og serviceorgan for bedrifter som driv fagopplæring. Målet er å auke oppslutninga om fagopplæringa, og å betre kvaliteten på opplæringa.

Eit opplæringskontor er eit samarbeidsorgan for bedrifter som i fellesskap har teke på seg opplæringsansvar for lærlingar.