Nytt 2021

Nytt 2020

Nytt 2019

Nytt 2018

Nytt 2017

Nytt 2016

Nytt 2015

Nytt 2014

Nytt 2013

28. mai

Intentus AS flytter på seg

Opprettholder samtidig sin aktivitet i Haram Kompetansepark.

Intentus AS har flyttet sitt hovedkontor inn i nye lokaler i Søvika, men opprettholder samtidig sin aktivitet i Haram Kompetansepark ved å fortsatt være leietaker av det opprinnelige kontoret de hadde i svingen i andre etasje samt serverrommet som beholdes for å oppnå georedundans for selskapets tekniske plattform.

Det er Intentus AS tanke at dette kontoret skal være bemannet så ofte som mulig slik at de fremdeles kan ta del i det gode og kreative miljøet i Kompetanseparken.