Nytt 2023

Nytt 2022

Nytt 2021

Nytt 2020

Nytt 2019

Nytt 2018

Nytt 2017

Nytt 2016

Nytt 2015

Nytt 2014

Nytt 2013

28. mai

Intentus AS flytter på seg

Opprettholder samtidig sin aktivitet i Haram Kompetansepark.

Intentus AS har flyttet sitt hovedkontor inn i nye lokaler i Søvika, men opprettholder samtidig sin aktivitet i Haram Kompetansepark ved å fortsatt være leietaker av det opprinnelige kontoret de hadde i svingen i andre etasje samt serverrommet som beholdes for å oppnå georedundans for selskapets tekniske plattform.

Det er Intentus AS tanke at dette kontoret skal være bemannet så ofte som mulig slik at de fremdeles kan ta del i det gode og kreative miljøet i Kompetanseparken.