Nytt 2023

Nytt 2022

Nytt 2021

Nytt 2020

Nytt 2019

Nytt 2018

Nytt 2017

Nytt 2016

Nytt 2015

Nytt 2014

Nytt 2013

29. november

«Fellesfjøs» for mekanisk produksjon

Et prosjekt i regi av Lars Gjørsvik, industriinkubator på Nordre Sunnmøre.

Bedriftssamarbeid for framtidas teknologi i ny fabrikk i Brattvåg, etter innspill fra Arne Tande /Offshore & Industry Support AS. Media har i det siste omtalt dette prosjektet som har blitt veldig godt mottatt, både i det politiske miljøet og av næringslivet i regionen (se egen pressemelding).