Haram Næring og Innovasjonsforum er samarbeidspartnar i utvikling og drift av Haram Kompetansepark.

Haram Næring og Innovasjonsforum skal arbeide for å fremje eit konkurransedyktig og allsidig næringsliv og attraktivt lokalsamfunn i Haram. Forumet skal vere eit ressurssenter for læring og stimulering til ideskaping og næringsutvikling i regionen og vere kjent for tett samarbeid med Haram kommune, utdanningsinstitusjonar og andre instansar og organisasjonar på lokalt og regionalt nivå.

Inger Synnøve Remme

Dagleg leiar
Mob. 994 241 39
inger.synnove.remme@alesund.kommune.no